Druhý příspěvek

Pro letošní tradiční setkání v Zákupech jsme si zvolili motto „Návrat ke kořenům“. Po setkání se na našem diskusním fóru objevila nějaká hodnocení a ukázalo se, že těch kořenů je daleko více, než kolik jsem jich vnímal na začátku.

Co jsme tedy sledovali návratem ke kořenům? Kdysi dávno v počátcích TT modulů v Zababově byl patrný vývoj setkání od setkání. S každou událostí bylo něco nového, každý něčím přispíval. Navíc každé takové setkání úžasně dobíjelo baterky. Před časem to jeden náš, dnes již bohužel bývalý, člen popsal jednoduchou větou: „Bylo to jako Vánoce“. Od té doby jsme se výrazně posunuli. Již není pro zdar setkání nutné a potřebné, aby se zapojili všichni. Již není nutné na každé setkání připravit další nový kousek skládačky. Návratem ke kořenům jsme tedy mysleli zejména to, abychom mezi účastníky setkání vrátili ten pocit, že musí všichni udělat 110%, aby se setkání vydařilo.

Samozřejmě se očekávání do motta vložená nepodařilo splnit na 100%. Ale to nikdo ani neočekával. Sledovali jsme dva hlavní cíle. Prvním bylo, aby se lidé samostatně a dobrovolně, bez popohánění, zapojili do příprav setkání a i do činností na setkání. Druhým pak bylo, aby na samotném setkání byla dodržována stanovená pravidla – oficiálně daná i ta nepsaná. Oboje se podařilo částečně naplnit a hlavně posunout od setkání minulých. Zejména se podařilo absolvovat setkání v podstatě bez přerušení provozu nějakou nefunkčností. Pokud budeme v nastoleném trendu pokračovat, bude to moc fajn.