Moduly

Číslování vlaků

Do 3.6.1973:

 • Ex, R, Sp 1-399
  • Os, Sv s traťovými sériemi 400-4900 s čísly od 00 do 89
  • rychlé nákladní vlaky skupinovou sérií 5000-5900
  • Pn skupinovou sérií 6000-6999, v obvodu jedné dráhy 7000-7999
  • Mn, Mnd 8000-8999
  • Pv 9000-9999
  • Vleč zkratkou názvu vlečky a pořadovým číslem, pokud uvolňují trať, číslují se lichá/sudá
  • Lv traťovou sérií, jako u Os, čísla 90-99, při větším počtu ještě malý písmenný index

Vlaky od začátku tratě lichá čísla, od konce sudá, vše maximálně čtyřmístné. Pětimístné jsou zvláštní vlaky, první číslovka je číslem dráhy, kde leží výchozí stanice, druhá je číslo dráhy, kde vlak končí, další tři čísla jsou pořadová. U vlaků pro rekreanty ROH zkratka Re.

Od 3.6.1973:

 • Vlaky osobní dopravy 1-29999
  • Zvláštní vlaky osobní, nákladní 30000-39999
  • Mezistátní nákladní vlaky 40000-49999
  • Nákladní dálkové vlaky vnitrostátní 50000-59999
  • Nákladní vlaky vnitrostátní 60000-69999
  • Lokomotivní vlaky 70000-79999
  • Manipulační vlaky 80000-89999
  • Přestavovací, vlečkové, pracovní vlaky 90000-99999

Vlaky od začátku tratě sudá čísla, od konce lichá (otočeno). Mohou být až pětimístná čísla. U osobních vlaků jedničková pozice určuje směr (od začátku, od konce), desítková je u Ex, R relace, u Os pořadové číslo vlaku, stovková pozice u Ex, R význam, u Os traťová série, tisícovková u Ex, R sezonní vlak, u Os traťová série, desetitisícová pozice u Ex, R, podle potřeby, cestovky, u Os traťová série. Traťové série přiděluje FMD. Pro důležitější tratě čtyřmístná čísla, pro vedlejší pětimístná. U odbočných tratí jsou čísla na tisícové pozici souhlasná.

U nákladních vlaků je jedničková a desítková pozice relací vlaku, stovková pozice určuje v kterém obvodu Provozního oddílu vlak končí, tisícovková pozice určuje v kterém obvodu Provozního oddílu začíná, desetitisícová pozice vyjadřuje druh vlaku.