Moduly

Modul Rybářství Třeboň

Inspirací pro modul byla trať mezi rybníky v jižních Čechách. Kontrast vody a krajiny. Hráz, náhony.

Modul se skládá ze dvou modulů, kdy každý má poloměr r=800mm a úhel 45°. Celkem tedy tvoří pravý úhel. Na západní straně je jednokolejné FREMO čelo typ svah, na východní straně je jednokolejné FREMO čelo typ rovina.

Modul je doplněn o vlečkovou kolej pro sezonní odvoz ryb. Na stejné koleji se přijímá obilí pro krmení ryb.

Data:

Výkres:

Fotografie