Zákupy 2022
Reportáže

Zákupy 2022

Na konci března jsme se již tradičně potkali na setkání v Zákupech.  Společně s TT-ČSD, TTe a námi N-ČSD. Povedlo se nám vytvořit pěkný layout do vymezeného prostoru, tak abychom si navzájem společně nepřekáželi.

Pohled na N layout uprostřed

Náš layout začínal ve stanicí Blatov, která plnila roli skrytého nádraží a částečně také nakládacího místa stavebnin. Trať následně pokračovala přes zastávku Český Šternberk do první dopravny Panský. Dopravna Panský byla kryta lichoběžníkovou tabulku z každé strany. Byla sem zaústěna i vlečka Cihelny.   Panský už měl náznak přírody, ale ještě majitele čeká hodně práce. Taktéž vlečka Cihelna je teprve na začátku.

Za Panským bylo odbočení Adélov, které se konečně zazelenelo.  Ale stále chybí rozestavěné sídliště stejného jména a garáže pro nájemníky. Zato vlečku Rybářství čeká ještě hodně práce, aby bylo naplněno očekávání majitele – všude voda – rybníky, sádky a kanál. 

Zastávka Seníky byla doplněna o kolejové spojky a plnila roli dopravny D3. Do Seníků vedly dvě vlečky – TUZEX a Stáčírna PHM Benzina s.p. Vlečka Tuzex se letos již představila s novou krajinou, budovou a rampou se střechou pro nakládání zboží.  Vlečka Stáčírny PHM měla už také náznak krajiny.

Trať dále pokračovala přes zastávku Karlík a rozestavěné moduly libřických tunelů do Šatova. V Šatově byl dislokován dispečer D3. Šatov je doposud bez krajiny, ale to se časem změní a určitě časem uvidíme na modulu i jiné tratě, než ty železniční. Jsme přeci na jižní Moravě.

Ke konci layoutu už byla jen zastávka s nákladištěm Varnsdorf a úplně na konci zastávka Otovice.

Zastávka Otovice

Z popisu je patrné, že se jednalo o lokální trať řízenou dle pravidel D3. Dispečer byl dislokován v Šatově. Ostatní dopravny byly doplněny o telefony, aby bylo možné křížení a manipulace.

Základní osu tvořil motorový osobní vlak pendlující mezi Blatovem a Otovicemi. Bohužel již na začátku M152.0 vykazovala nespolehlivost a proto byl místo něj nasazen  Brejlovec s rybákem. Z Otovic musela být souprava sunuta.  Spěšné vlaky byly tvořeny Bdm+B+B. Ráno a večer přivážel poštu a ranní tisk Rn vlak. Kostra nákladní dopravy byla tvořena dvojicí párů Mn vlaků obsluhující všechna nakládací místa, vyjma vleček u Seníků.  Pro vlečky u Seníků byl určen Pn vlak, neboť se jednalo o prioritní komodity – ropné produkty a hlavně zásobování Tuzexu.

Na konci bych rád poděkoval všem účastníkům za setkání a jsem upřímně rád, že všechno fungovalo, jak mělo, lokomotivy jezdily spolehlivě a ve zmatku velkého setkání jsme nic nerozbili a neztratili. A také doufám, že jsme udělali radost i pár hostům z řad TT (když obec Nkařů je tak malá), kteří si u nás užili „dé trojku“. Takže na shledanou na dalším setkání.   

Soubory:

Video

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zákupy 2022