Moduly

Zastávka Popovice s nákladištěm

Pro modelářský kroužek jsem postavil kostru modulu zastávky Popovice s nákladištěm. Zasazení zastávky do krajiny je čirá fantazie tvůrce, i když někteří pamětníci mohou namítnout, že nákladiště Popovice existovalo. A vzniklo v 19. století a zaniklo ve století dvacátém (přesná léta fungování neznám). Úlohou nákladiště byla sezonní nakládka zemědělských komodit – v létě obiloviny, na podzim cukrové řepy.
I v našem případě bude úloha zastávky s nákladištěm Popovice podobná. Modul je vhodné zasadit na lokálkou trať s malým provozem. Zastávka je vlevo od traťové koleje v délce 40 metrů (25 cm). Je vhodná pro zastavování motorových osobních vlaků s jedním nebo dvěmi vlečnými vozy (podle typu Balmu).

Obr. 1 Zastávka vlevo od TK, rampa vpravo dole, VNVK nahoře
Obr. 1 Zastávka vlevo od TK, rampa vpravo dole, VNVK nahoře

Nákladiště má dvě části: A – s boční rampou v délce 15 cm a B – VNVK v délce 22 cm.
Předpokládané objemy:

  • na podzim 4-6 nákladních vagonů (typ E) pro nakládku cukrové řepy (nakládací místo VNVK) – možné zaměnit za brambory.

nebo

  • v létě 2-4 vozy (typu G) pro odvoz obilovin (nakládací místo rampa)

Nákladní dopravu lze i obměnit nakládkou dřeva (VNVK) nebo odvozen zemědělských strojů do opravy (rampa).

Obr.2 VNVK
Obr.2 VNVK

 

V rámci modulu je vytvořen ovládací panel. Obsahuje 6x LED, přepínač výhybek, vypínač s klíčem. Ve vypnutém stavu nesvítí žádné diody. Při otočení klíčku vypínač se přepne do polohy ON a rozsvítí se LED podle nastavené polohy výhybek (vždy musí svítit minimálně 2 LED). Nyní lze přepínačem měnit polohu. Přestavníky jsou propojené a přepnutím polohy se mění obě výhybky současně. Poloha dole nastavuje směr do odbočky, poloha nahoře směr rovně. LED diody jsou samostatné a zobrazují skutečný stav polohy výhybky. Při přepnutí na malou chvilku nesvítí ani jedna.

Obr. 3 Poloha rovně
Obr. 3 Poloha rovně
Obr. 4 Poloha do odbočky
Obr. 4 Poloha do odbočky

 

Elektrické zapojení modulu umožňuje umístění do layotu i blízko stanice, která má hlídané úseky před zhlavím. Pod modulem jsou umístěny dva identické přepínače (poloha I – 0 – II) na levé a pravé straně. Dva jsou proto, že majitel blízké stanice musí říci, kterou kolej má hlídanou – levou nebo pravou (černá nebo červená).

Obr. 5 Přepínače pro hlídání úseku
Obr. 5 Přepínače pro hlídání úseku

V případě, že nebudete používat funkci hlídané úseky, tak oba přepínače jsou v poloze I. (viz obrázek č. 5). V tomto případě se na modulu zapojí jen červené a černé vodiče. V případě zjišťování chyb v zapojení vezmete digitální voltmetr a „pípakem“ ověříte, že levá traťová kolej je propojená s levou kolejí na vlečce. A pravá s pravou.

Poloha 0 je testovací (a taky proto, že jsem měl tyto kolébkové doma). Pokud zapojíte červené a černé vodiče, tak je napájena pouze vlečka. Traťová kolej je bez napětí!

Poloha II se nastavuje pouze na jednom z přepínačů. Na druhém musí být poloha I. Poloha II se nastavuje na té koleji, kterou určí majitel blízké stanice. Zapojí se standardně červené a černé vodiče pro nehlídanou část modulu – tedy vlečky. Následně se připojí jeden z modrých vodičů (rozhodujete se podle samice nebo samce), který se propojí s vodičem stanice (jeden ze svorky od detekce obsazenosti). Přepnutím do polohy II se odpojí vlevo červený nebo vpravo černý vodič. (viz obrázek č.5)
Po skončení setkání vrátíme oba přepínače do polohy I.

Neviditelnou součástí modulu je jeho elektrická část. Modul může být napájen stejnosměrným nebo střídavým napětím v rozsahu od 10,5V do 40V s různým výstupním proudem. Zdroj se vždy umístí na podlaze. Od něj vedou dva vodiče a zapojí se do zelené svorkovnice. Polarita se řešit nemusí o správné usměrnění se postará diodový můstek. ZEM se odpojuje na ovládacím panelu klíčkem (na plošňáku je to bílý konektor označený písmenem V). Bez otočení klíčku nelze ovládat výhybky a nesvítí diody.

Obr. 6 Napájení modulu
Obr. 6 Napájení modulu

Na výstupu (vlevo šedivá svorkovnice od WAGO) jsou od zhora 9, ZEM, D. Výstup 9 (plus) je pro napájení přestavníků Tortoise. ZEM (mínus) je společná pro přestavníky a diody. Výstup D je pro napájení diod. Na výstupu 9 je pomocí stabilizátoru napětí (7809) vytvořeno napětí 9V (naměříte asi 8,75V). Na výstupu D je pomocí stabilizátoru proudu (LM317) výstupní proud 20mA. LED diody nemají předřazeny žádné rezistory. Diody jsou zapojeny paralelně. Oba stabilizátory byly ještě osazeny pasivním chladičem, který na fotografii nejsou vidět.

 

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *